# اشعار_اهل_بیت_(ع)

ماه ربیع

  تو ای ماه ربیع الـــحق ربیـــعی                              تو تمثال بهـــاری و بــدیعــی سرافرازی تــو از میــلاد احمــد                             از این رو بیــن ایــامی ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 5 بازدید