# دفاع_مقدس

ای مست خرقه پوشان

ای مست خرقه پوشان،تابنده اخترتان                                     سرمست جـام هستی ،  دردانه پیکرتان عرفان و زهد وتقوی،شددرشما هویدا                                     ایمان گرفـته سنگر ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید

گل گم گشته

گلی گم کرده ام می جویم اورا               به هر گل می رسم می بویم اورا                                                                        اگر جویم گلم را من ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید